Even voorstellen

Wie wij zijn

Interkerkelijk Koor Harderwijk in de Plantagekerk waar de wekelijkse repetities zijn

Het Interkerkelijk Koor Harderwijk is een gemengd koor van ruim 43 leden met een breed repertoire zodat veel mensen worden aangesproken met onze muziek.

We zingen religieuze muziek met veel nieuwe liederen, in het Nederlands en Engels of vertaalt uit het Engels. Ook wordt er in het Duits en Latijn gezongen. Kortom van klassiek tot hedendaags.

 

Wat wij samen doen

Ons eerste doel is zingen. Dus repeteren wij wekelijks op dinsdagavond om optredens te verzorgen. Dat kunnen optredens zijn tijdens kerkdiensten, zangavonden in tehuizen, koffieconcerten en bijvoorbeeld een kerstmarkt. Daarnaast geven we regelmatig concerten met medewerking van musici.

Persoonlijk

Voor ons is het altijd belangrijk om met elkaar mee te leven bij de hoogte- en dieptepunten die ieder persoonlijk meemaakt. En we willen het gewoon gezellig hebben met elkaar en gaan gemoedelijk met elkaar om. De pauzes worden met gemak volgepraat en er is volop belangstelling voor de Nieuwjaar- repetitie/receptie, de jaarlijkse feestavond in het voorjaar en het uit eten gaan halverwege de zomerstop.

Huldiging trouwe leden

ieder jaar zijn er wel leden die 25 of 40 jaar lid zijn. Ze ontvangen een zilveren G-sleutel, oorkonde en bloemen.

Gerda Wildvank is  in 2018 25 jaar lid en ontvangt de zilveren G-sleutel en oorkonde

Christelijk

Wij zijn een christelijk koor maar niet verbonden aan een specifiek kerkelijk genootschap. Juist daardoor zijn wij voor velen toegankelijk. We willen openstaan voor iedereen die van zingen houdt om samen te zingen van Gods liefde voor ons mensen. Zingend willen wij vertellen over de blijdschap van het christelijk geloof. Dat geeft ons voldoening maar zeker ook onze luisteraars!