Taken en commissies

Bestuur


Het bestuur bestaat uit vijf personen. Drie daarvan vormen het dagelijks bestuur: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij zijn belast met de   dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is er  een muziekarchivaris en een algemeen lid. 

Betsie Duenk voorzitter;  secretaris : vacant ; Marcel Duenk, penningmeester;   Fia Landwaard, muziekarchivaris; Arno ten Broeke, algemeen lid.

 

Arjaan van Eck

Dirigent

Arjaan van Eck is per augustus 2018 dirigent van Interkerkelijk Koor Harderwijk. Om dirigent te worden deed hij de meerjarige Dirigentenopleiding in Utrecht en dat werd aangevuld met theoretische vakken van de Schumann Academie. Arjaan zingt zelf erg graag klassieke muziek in een vocaal ensemble en volgt zangles bij Sylvia van der Vinne. Ervaring heeft hij opgedaan bij kinder- en jongerenkoren en een langere periode was hij verbonden aan een gemengd koor. Momenteel is hij dirigent hij Jongerenkoor “Rejoice” in Haaften en sinds augustus van dit jaar ook van Interkerkelijk Koor “Caritas” uit Aalsmeer.

Interkerkelijk Koor Harderwijk trok hem aan door het repertoire, met o.a. muziek van John Rutter en het plan om Oratorium “Van Liefde Ongekend”  van Johan Bredewout in te gaan studeren  en uit te voeren op 13 april 2019. Hij heeft ervaring met het uitvoeren van dergelijke oratoria. Belangrijk voor hem is om bij het instuderen aandacht te geven aan stemvorming, ademsteun en uitspraak. Hij wil proberen de muziek te laten spreken vanuit de tekst. Het is zijn passie om als koor en dirigent met hart en stem God de lof toe te zingen.

Arjaan is naast zijn muzikale werk werkzaam op een basisschool als groepsleerkracht en als muziekdocent. Hij is getrouwd met Ineke en zij hebben 6 kinderen; ze wonen in Bruchem (gemeente Zaltbommel)

 

Activiteitencommissie

Een groepje leden vanuit het koor vormt de Activiteiten Commissie. Ooit in het leven geroepen als kledingcommissie met de taak om geld bij elkaar te sparen voor nieuwe koorkleding. Hun naam veranderde mee met de taken die ze meer en meer op zich namen of waarvoor zij gevraagd werden door het bestuur. Nu zorgen zij voor een hapje en een drankje bij de nieuwjaarsrepetitie en na afloop van de Algemene Ledenvergadering. Aan het einde van het seizoen organiseren zij een feestavond.

Iedere  eerste maandag van de maand wordt er een kurkenspel gehouden, waar leuke prijzen mee te winnen zijn. De opbrengst is voor de koorkas. De leden in deze commissie zijn: Hanny Hoeve,  Ben Kroon en Eke de Boer. Gerda Wildvank doet maandelijks het kurkenspel.

Koormeesters

KoormeestersKoormeesters zijn er om bij optredens er voor te zorgen dat de koorleden op het goede moment, in de juiste volgorde en vooral keurig op hun plaats komen te staan.

Koormeesters zijn Betsie Duenk en Marcel Duenk.

Koorkleding

 

koorkledingDe basiskleur van de koorkleding is zwart, met accenten van blauw, rood of paars, aangepast aan het seizoen.
Koorkleding wordt verzorgt door Coby Boonen.